Sklep internetowy www.domki-sodas.pl

Jest prowadzony przez firmę:  
SODAS

WIELGOLAS DUCHNOWSKI 70C,

05-074 HALINÓW

NIP 822-222-11-31

 

Regulamin

I. Złożenie zamówienia

 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji sprzedaży w sklepie internetowym www.domki-sodas.pl, zwanym dalej Sklepem.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do ich przestrzegania.
 3. Zamówienie produktu dokonuje się poprzez złożenie zamówienia
  w Sklepie oraz wypełnienie i odesłanie podpisanego formularza zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

II. Realizacja zamówienia i płatności

 1. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Ostateczna cena całego zamówienia wraz z dostawą określona będzie w formularzu zamówienia.
 2. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po:

a)    wypełnieniu przez Klienta wszystkich niezbędnych pól formularza zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. takich, które nie zawierają danych niezbędnych do potwierdzenia zamówienia, jak np. nr telefonu czy adres e-mail lub też w przypadku gdy dane te zawierają błędy, uniemożliwiające realizację

oraz

b)    zaksięgowaniu na koncie Sklepu kaucji w kwocie stanowiącej 20% końcowej wartości całego zamówienia. W przypadku niektórych domków Sklep zastrzega sobie prawo do zwiększenia wysokości kaucji do 50% końcowej wartości całego zamówienia. Pozostała należność za zamówienie może być uregulowana w jeden ze sposobów określonych
w pkt II.3 niniejszego regulaminu. 

 1. Akceptowalne formy płatności:

a)    płatność gotówką przy odbiorze (tylko w przypadku zamówienia domku
z montażem lub osobistego odbioru)

b)    przelew na konto Sklepu przed wysyłką towaru do Klienta

c)     raty: 

Dzięki współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A. możecie Państwo skorzystać z opcji płatności: Credit Agricole Raty.

CA Raty dostępne:
 całkowicie online
 do max. kwoty 20 000 zł za zakupy
 bez zbędnych formalności
 spłatę możecie Państwo rozłożyć nawet na 48 miesięcy

Ratę można sprawdzić przy wybranym produkcie lub po zakończonych zakupach – w koszyku.

"SODAS Vygandas Uksa" oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

 1. Termin realizacji zamówienia przez Sklep wynosi od 3 do 6 tygodni.
  W przypadku niektórych domków oraz zamówień indywidualnych
  (tj. domków tworzonych według projektu klienta lub domków z katalogu zmodyfikowanych na prośbę klienta) czas realizacji może ulec wydłużeniu. Ostateczny termin będzie wówczas ustalany indywidualnie.
 2. Po upływie 14 dniu od złożenia zamówienia i stwierdzeniu braku wpłaty kaucji na konto, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia.

III. Montaż

 1. Za przygotowanie podłoża pod domek odpowiada Klient.
 2. Podłoże powinno być wypoziomowane, utwardzone, wyrównane, wolne od trawy, chwastów czy krzaków.
 3. Domki stawiane są na bloczkach betonowych, wylewce, kostkę brukowej lub fundamencie.
 4. W przypadku altan oraz domków z małym pochyłem dachu firma Sodas rekomenduje położenie dwóch warst pokrycia dachu (np. dwóch warst papy). 
 5. W przypadku źle przygotowanego podłoża, gdzie różnica poziomów lub sposób przygotowania podłoża w ocenie ekipy montażowej wyklucza prawidłowe zamontowanie domku, montażyści mogą odmówić montażu i pozostawienie towaru lub zaproponować przygotowanie podłoża we własnym zakresie na koszt Klienta.
 6. W przypadku gdy w dniu ustalonego montażu nie jest możliwa poprawa źle przygotowanego podłoża, Klient zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty zamówionego towaru oraz opłaty w wysokości 50% ceny montażu. 
 7. Klient jest zobowiązany zapewnić dojazd do działki oraz energię elektryczną.
 8. Termin montażu jest ustalany indywidualnie i nie wlicza się on do czasu realizacji danego zamówienia. Jeżeli z przyczyn losowych montaż nie będzie mógł być wykonany w ustalonym terminie Sklep zobowiązuje się do wykonania montażu w najbliższym możliwym terminie.
 9. Po zakończonym montażu klient (osoba zamawiająca) zobowiązany jest do sprawdzenia domku lub innego zamówionego produktu w obecności ekipy montażowej i dokonania odbioru zamówionej usługi.
 10. Ekipa montażowa zobowiązana jest do wykonania ewentualnych poprawek.
 11. W przypadku niedokonania przez klienta (osoby zamawiającej) odbioru domku w dniu zakończenia montażu oraz obecności ekipy montażowej firma Sodas zastrzega, że ewentualne roszczenia co do zmówionego towaru nie będą uwzględniane. 
 12. Usługa montażu jest objęta 6 miesięczną gwarancją.
 13. Zabronione jest zlecanie ekipie montażowej bez wiedzy pracowników biura innych prac niż te, które zostały zapisane w formularzu zamówienia (np. impregnacji, zakładania rynien itp). 

IV. Wysyłka towaru

 1. Wysyłkę realizujemy na terenie całej Polski. Wysyłka za granicę tylko po wcześniejszym ustaleniu.
 2. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący i jest ustalany indywidualnie w zależności od wielkości domku i miejsca dostarczenia.
 3. W przypadku zakupu domku bez usługi montażu transport realizowany jest przez firmę spedycyjną. Klient jest zobowiązany do rozładunku domku we własnym zakresie.
 4. Domki wysyłane są w paczkach zabezpieczonych przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych. Ilość paczek zależy od wielkości domku

V. Zwroty i reklamacje

 1. Artykuły oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.
 2. Reklamacje trzeba składać drogą mailową na adres domki@sodas.pl. Sugerujemy kontakt telefoniczny przed wysłaniem wadliwego towaru w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji.
 3. Sklep ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się poinformować Klienta.
 4. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
 5. Przy odbiorze bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłki
  w obecności kierowcy z firmy spedycyjnej
  . W przypadku, gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kierowcy z firmy spedycyjnej protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze z nami.
 6. Produkty tartaczne, do których zaliczamy: płoty, altany, drewniane domki, pergole, wiaty i garaże, a także drewniane place zabaw do użytku prywatnego, mogą zawierać sęki oraz drobne pęknięcia nie przekraczające 10% elementu. Te cechy drewna nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.
 7. Klient ma prawo do dokonania zwrotu zakupionego produktu w terminie 14 dni.
 8. Większość domków produkowana jest według specyfikacji klienta, który określa m.in. rodzaj drzwi, okien, rodzaj pokrycia dachu, grubość podłogi, ścian. Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkty te nie podlegają zwrotowi.
 9. Reklamacji nie podlegają elementy ruchome takie jak drzwi i okna w zakresie zmian wynikających z naturalnych właściowści drewna powstałych w trakcie bieżącego użytkowania, działania czynników atmosferycznych.  
 10. Zwrotowi nie podlegają:
 • zamówienia indywidualne - produkty tworzone według projektu klienta lub produkty z katalogu zmodyfikowane na prośbę klienta np. ze zmodyfikowanymi wymiarami podanymi przez klienta, dodatkowymi drzwiami, oknami, itp.
 • produkty zużyte, zniszczone oraz noszące ślady montażu
 • domki po zmontowaniu przez naszą firmę.
 1. Zwracany towar musi posiadać oryginalne opakowanie oraz być umieszczony na orginalnej palecie.
 2. Formularz do zwrotu towaru znajduje się na stronie Sklepu.
 3. W sytuacji zwrotu koszty dostarczenia produktu pokrywa Klient.

VI. Postanowienia ogólne

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Drewniane produkty oferowane przez firmę Sodas wykonane są z drewna w klasie A/B.
 3. Drewniane domki oferowane przez firmę Sodas wykonane są z drewna suszonego komorowo.
 4. Towar do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży pozostaje własnością firmy SODAS, zgodnie z art. 589 k.c.
 5. Po dokonaniu pełnej zapłaty własność przechodzi na kupującego automatycznie, bez konieczności zawierania jakichkolwiek dodatkowych porozumień potwierdzających to zdarzenie.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) każdy Klient ma możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcia udostępnionych Sklepowi danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane
  i wykorzystywane przez Sklep za zgodą ich właścicieli, zgodnie z prawem
  i z zachowaniem należytych procedur, oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Sklep może wykorzystywać dane osobowe w celu zapewnienia właściwej obsługi zamówień klientów oraz do powiadamiania
  o nowościach i promocjach.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.

Ostatnia aktualizacja:01.03.2014


sodas